OPPT

One People’s Public Trust (OPPT) upphäver lagenligt företag, banker och regeringar för att ha utövat slaveri och privata penningtransaktioner

Av Andy Whiteley

Grundare avWake Up World och danad av Skaparen

Översättning: Hans Carlsson

Många av er har hört det… de flesta har det inte. Den 25:e December 2012 förkunnades officiellt att systemet med företagsstyrda regeringar hade upphävts. Lagligt upplösts… genom en av dess egna mekanismer. ”Nuvarande Makthavare” är nu ”Dåvarande Makthavare”. Alla skulder har annullerats, och företag – inklusive, men inte begränsat till företagsstyrda regeringar och banker – har förklarats ogiltiga.

Visst, de kommer säkert att fortsätta låtsas samarbeta och hoppas att vi samarbetar med dem. Men, tack vare att OPPT har registrerat ett antal UCC (Uniform Commercial Code)-handlingar så är valet ditt nu. Ett nytt regelverk för social styrning har nu trätt i kraft; ett faktum som har ratificerats genom det tidigare ‘legala’ företagsstyrda ramverket.

Tekniskt sett… ÄR VI FRIA!!

(Sätt dig nu bekvämt tillrätta – detta är en lång artikel men det är något du inte har råd att missa!)

One People’s Public Trust

De rättsliga åtgärder som vidtagits av OPPT har skapat stor uppståndelse. Och det med rätta! Möjligheten till positiv förändring är MONUMENTAL!

Men innan vi tar del av slutsatserna vill jag belysa situationen med avseende på ”vad som hände” och ”hur”.

Av förklarliga skäl vägrar företagsstyrda regeringar och massmedia att erkänna sin undergång. Jag tror därför att vår roll som upplysta globala medborgare är att förstå vad som hände och hur, så att vi kan informera andra… och att äntligen starta den världsomspännande omvandlingsprocess som vi alla har längtat efter.

Men först, en kontroll av verkligheten

Innan jag fortsätter, vill jag emellertid ge dig några osminkade fakta.

1) Regeringar är/var Företag: Fenomenet Regeringsföretag framgår inte bara genom det sätt varpå ”regeringar” beter sig som förmånstagare (och inte som förtroendeman) gentemot folket – det bevisas även på papperet! Förenta Staterna, Kanada, Australien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Brasilien, Japan, Sydafrika – ja, till och med Sverige…. och listan fortsätter…. de är samtliga USA-baserade företagsenheter, registrerade hos Säkerhets- och Börs-Kommissionen i USA… och fungerar som företag på vår bekostnad. ”Systemet” har oligarkisk (fåmannavälde) karaktär, eftersom det är inriktat på att berika ”fåtalet” medan resten av oss arbetar för att stödja det.

2) Personer är/var företag: När du föddes undertecknade dina föräldrar en födelseattest som används av den bolagsstyrda regeringen för att starta en stiftelse i ditt namn. Denna stiftelse används som säkerhet för belåning, och ett belåningskonto skapas och finansieras i ditt namn.

Du är förmånstagare i denna stiftelse… men ingen talar om för dig att stiftelsen finns. Om du inte färdigställer ett testamente innan du fyller 7 år förkunnar den bolagsstyrda regeringen dig som avliden – under den s.k. amiralskapslagen av alla lagar (ett lagsystem och regler för särskilt uppförande inom segling och kommersiell handel till sjöss)! – systemet betraktar dig då officiellt som ”förlorad till sjöss”.

Allvarligt talat, den bolagsstyrda regeringen utövar därefter finansiell kontroll över dina tillgångar och – trots att de är medvetna om att de flesta av oss faktiskt blir äldre än 7 år – fortsätter man att behandla oss som levande slavar. De medel som genereras genom att tjäna pengar på ditt liv – genom att använda dig som säkerhet – lånas ut till dig när du ansöker om bankfinansiering, inteckningar etc. Du tvingas sedan att arbeta för att återbetala dessa medel – plus ränta – till systemet. Enligt lagen, har du inga rättigheter eftersom du är ”död” vid 7 års ålder. Du förlorar.

(Klicka här för ytterligare information om regeringens förhållande till stiftelser).

3) Massmedia är det verktyg bolagsstyrda regeringar använder sig av för att leverera propaganda direkt till ditt hem. Massmedia utnyttjas för att manipulera allmänhetens uppfattning om den bolagsstyrda regeringens agerande och passivitet, att stärka sociala normer, begränsningar och beteenden, och att sälja skräp till dig genom att skapa ett ”behov” och sedan förse dig med en produkt för att uppfylla det behovet. Men det är inte begränsat till enbart Media; det ”gamla” tankesystemets psykologi förstärks dessutom genom utbildnings- och religiösa institutioner.

Företag, Regeringar och Media presenterar samma lögner. De är alla del av samma monster.

4) Som ett resultat är/var världens ekonomiska struktur ett masslaveri. Slaveri är ett system där människor behandlas som egendom och tvingas arbeta. Slavar hålls mot sin vilja från och med deras infångande, köp eller födelse och berövas rätten att lämna eller vägra arbeta.

Låter det bekant?

Du föddes in i ”systemet” utan rätt att ifrågasätta hur det fungerar. Du växte upp och undervisades hur man bidrar till systemet. Du måste arbeta enträget i systemet, och du måste betala skatt till systemet. Du måste följa reglerna i systemet – varav de flesta avser egendom och ägande – annars kommer du att straffas av systemet. Systemet är utformat att leverera överflöd till ett fåtal utvalda, andra får gå hungriga. Men även om du inte gillar det kan du inte lämna systemet. Systemet ”äger” allt, alla och överallt.

Fram tills nu hade du bara ett alternativ: samarbeta. Det är som att leva i ett kasino som saknar utgång.

När bolagiserades våra regeringar?

Det hela började med införandet av Centralbank-systemet. När Federal Reserve Act (dvs den amerikanska lag som skapade USA’s centralbank) genomfördes i USA år 1913, varnade kongressledamoten Charles Lindberg USA’s kongress i en Congressional Record daterad 22 December 1913 (vol. 51) att en oundviklig följd av införandet av Federal Reserve-systemet var som att använda sin makt till att öka och minska mängden betalningsmedel – företagen skulle ta kontrollen.

Kongressledamoten Lindberghs ord: ”Från och med nu kommer lågkonjunkturer att skapas vetenskapligt”.

Och just så fungerar det. År 1929 kraschade ”Dåvarande Makthavare” avsiktligt aktiemarknaden. Hur då? Aktiemarknadens uppgång och nedgång drivs av känslor. Före kraschen 1929 skapades uppståndelse och hysteri på marknaden, vilket i sin tur skapade en period med inflation. De som var i kontroll sålde sina innehav till låga priser, och skapade panik på marknaden. Och allteftersom priset sjönk dramatiskt köpte de tillbaka sitt innehav till extremt låga priser – och undanröjde sålunda den skröpliga konkurrensen i processen.

Kort sagt, Den stora depressionen alstrades artificiellt så att de storföretag som kontrollerade aktiemarknaden kunde profitera genom att låta regeringarna låna det kapital som krävdes för att återställa marknadens orkestrerade kollaps. Suveräna nationer tvingades slutligen att underteckna skuldavtal som de naturligtvis, aldrig kunde betala av. Och när de nationella skulderna började öka, etablerades ”skuldslaveriet” officiellt … och företag tog över kontrollen.

Idag, fortsätter bolagsstyrda regeringar att utge sig för att vara faktiska regeringar. Centralbank-systemet (som nu dominerar västerländska ekonomier) fortsätter att driva på perioder av ”högkonjunkturer” och ”lågkonjunkturer” genom att strategiskt strama åt och frigöra tillgången på pengar och kredit. Den nuvarande globala finansiella krisen är ett perfekt exempel. Och hela tiden spelar företagsstyrda Media sin roll genom att påverka känslostämningen på aktiemarknaden och underlätta politiska osanningar.

Men den komplexa kampanj som genomförs av OPPT har påtvingat en annullering av aktiebolagssystemen. Alla företag, inklusive regeringar och banksystem har likviderats genom sina egna mekanismer för kommersiella föreskrifter. Lagligt sett, är det ett fall av ut med de gamla monopolen och in med de nya!

Så är detta en ”Statskupp eller regeringsomstörtning”?

Nej – det är störtandet av de företag som hittills har utgett sig för att vara regeringar. Om du fattar att ”regeringar” faktiskt är företag som i smyg har kört över suveräna nationers konstitutioner, kan deras hädanfärd endast betraktas som alltför sen.

Regeringsbedrägeriet är verkligt. Och slutligen – genom deras misslyckande att motbevisa UCC-anspråken – är hela regeringsföretagskomplexet skyldigt till bedrägeri, förräderi och slaveri. Enligt internationell rätt har OPPT rättighet att kräva ersättning för hela Folkets räkning för dessa brott. De valde att upphäva och likvidera ansvariga företag, banker och regeringar och att beslagta alla tillgångar och infrastruktur hos dessa enheter – inklusive alla guld- och silvertillgångar som innehas av banksystemet – och placera dessa i Folkets händer.

Se inte detta som en statskupp, se det som återvinning av stulen egendom. OPPT’s åtgärder kräver i själva verket bara tillbaka det som är vårt, i egenskap av suveräna varelser på denna planet. Allmän lag, sedvanerätt och UCC utgör nu den styrande lagstiftningen för planeten.

(Jag kommer senare att i detalj beskriva de mekanismer som genomförs av OPPT för att ersätta nödvändiga funktioner för maktinnehav).

UCC: Bibeln för affärsverksamhet

UCC är ”bibeln” för affärsverksamhet; den anger exakt det sätt varpå internationell handel och kommers bör bedrivas. I själva verket kretsar hela det kommersiella systemet kring UCC-lag. Om din inteckning utmäts eller om din bil beslagtas, använder banken UCC-processen för att göra så.

Men UCC-lagen undervisas inte i författningsskolor. Det utgör fortfarande domänen för företag och deras agenter, som tränar sina anställda på juridik-avdelningen på UCC-lag – och därmed håller kunskap om denna viktiga mekanism ”in house”. Men en av OPPT’s förtroendemän praktiserade yrkesmässigt UCC-lag en tid, och förstår personligen hur ”Dåvarande Makthavare” manipulerade UCC för att styra Förenta staternas finansiella system på en mycket hög nivå.

UCC-expert, mor och OPPT-spjutspets Heather Ann Tucci-Jarraf lät utmäta sitt eget hem som ett testfall. Hon provocerade utmätning genom UCC, och upptäckte därigenom – enkelt uttryckt – att USA’s domstolsväsen ständigt främjar aktiebolagssystemet.

Inte förvånande egentligen, med tanke på att 99% av våra lagar avser ägande… eller handel.

Med extrem klokhet, drog OPPT slutsatsen att de företag som drivs under sken av folkets regering och deras finansiella system utövade förräderi mot folket på denna planet utan folkets vetskap, villiga och avsiktliga samtycke. Den slutliga rapporten från undersökningen kan hittas här.

Så… för att ogiltigförklara ”systemet”, gillrade OPPT-förtroendemännen en fälla genom att använda samma rättsliga struktur som tillhandahålls AV ”systemet”.

Hur uppnådde förtroendemännen annullering?

OPPT förvaltas av förtroendemännen Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner och Heather Ann Tucci-Jarraf. OPPT skapades när förtroendemännen edsvor sig för – och följaktligen återtog – den stiftelse som formulerades för den ursprungliga amerikanska konstitutionen från 1776; den konstitution som övergavs när Förenta staternas regering bolagiserades 1933.

OPPT edsvor sedan alla individer på planeten till denna stiftelse såsom likvärdiga förmånstagare, känd som ”det enda Folket, skapat av Skaparen”. På så vis skapade styrelsen en stiftelse med överlägset anspråk gentemot andra – förtroendet mellan Skaparen och Jordens ”varelser”. Jordens ”varelser” är Skaparens förmånstagare såsom förvaltare av Skaparens manifestationer på jorden. Lagligt sett, finns det ingen som kan ha högre anspråk än OPPT… förutom Skaparen.

Vår planets resurser – som enligt UCC-registreringarna utgörs av världens guld och silver – kan därför inte ägas eller säljas till oss för ett pris i form av ”lön” i syfte att förslava oss, eller undanhållas i syfte att skapa fattigdom och misär. Inom ramen för OPPT har vi alla eget kapital. Vår planets resurser tillhör nu oss enligt jämlik fördelning. Det är vår födslorätt. Nu är det lagstadgat.

Mellan 2011 och 2012, registrerade förtroendemännen en komplex serie dokument i UCC för förmånstagarnas räkning. Fullständiga uppgifter om OPPT-dokumenten som registrerades i UCC kan hittas på deras webbsida:http://peoplestrust1776.org. Varning: det är mycket tunglästa rättsliga handlingar avsedda för legal uppmärksamhet, och inte för att kommunicera OPPT’s åtgärder eller handlingarnas konsekvenser för allmänheten. Men förtroendemännen arbetar direkt med globala ”alternativa medier” för att säkerställa att allmänheten får korrekt, tydlig och relevant information.

Dessa dokument sammanfattas sålunda:

För att förstå att företag, regeringar och banker samverkar, registrerades en ”Order of Finding and Action” mot ”gäldenären”, en juridisk enhet som skapades genom UCC-processen och som omfattar alla företagsenheter. De registrerade dokumenten hävdar att gäldenären ”avsiktligt, frivilligt och medvetet gjort sig skyldig till förräderi” genom att ”äga, driva, och ge stöd åt privata penningsystem” och att ”utöva slaveri mot… medborgare utan deras vetskap, villiga och avsiktliga samtycke”.

UCC-registreringar är offentliga register, och följer standardiserade administrativa processer. Inför en fordran, ges en entitet (i detta fall ”Gäldenären”) rätten till genmäle. Om ett genmäle inte tas emot inom gällande tidsram, följer en standardåtgärd, följt av en avveckling av detta rättssubjekt; i det här fallet på grund av att rättssubjektet inte kan motbevisa anklagelser om förräderi mot”Folket”.

Viktigt att förstå här är att en UCC-registrering gäller som lag om den fortfarande inte är motbevisad. Och i detta fall garanterade OPPT-förtroendemännen att de skapat en rättslig situation som de personer och enheter som utgör ”gäldenär” inte hade möjlighet att motbevisa.

Naturligtvis mottogs ingen invändning.

”Gäldenären” är därför skyldig till förräderi.

Som botemedel, likvideras företag och deras tillgångar beslagtas.

Planetens rikedomar återbördas till ”Folket”.

Alla företagslån annulleras.

”Systemet” avvecklas.

Det framgår av offentliga register.

UCC-registreringen utgör internationell rätt.

Enligt systemets egna villkor existerar systemet inte längre.

Vi är fria!!

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från OPPT den 4:e Februari 2013.

Så vad innebär allt detta?

Lagligt, kan ingen stå som överordnad auktoritet mellan dig och din relation med Skaparen. Genom att ha avlägsnat kontrollmekanismerna för ekonomi och regering, ger OPPT individen full förpliktelse och personligt ansvar för egen räkning och att garantera andras rättmätiga fria vilja. Det finns inte längre en strukturell befälsordning. Inga regler. Inga företag att gömma sig bakom. Du är – som Skaparen avsåg – en varelse och en väktare av vår planet och dess invånare.

Det är ett OMFATTANDE paradigmskifte, och som utan tvekan kommer att ta tid att förverkligas fullt ut.

De systematiska hinder som hämmade vår fria vilja och våra val har nu avlägsnats, vilket innebär utmaningar på det sätt vi ser oss själva och hur vi väljer i våra egna liv. Vi lever nu – åtminstone på papperet – i ett system med självansvar. OPPT-anmälningarna registrerar detta i all evighet och på så sätt att din fria vilja aldrig kan undanröjas utan ditt medvetna samtycke.

Hittills har vår existens under det tidigare slaverisystemet varit en ständig kamp; en kamp för att balansera arbete och familjeåtaganden; en kamp enbart för att ”få det att gå ihop”, ha ”råd” till en plats att leva – en plats där man kan existera.

Men i en värld av ÖVERFLÖD designad specifikt av Skaparen för att tillgodose våra behov, var denna kamp inte ett naturligt tillstånd av varande. Snarare var det ett resultat av psykologisk krigföring som spelades ut mot oss. Och det fungerade! Det höll oss människor under kontroll, höll oss kvar i arbete som duktiga små slavar och garanterade att vinsten fortsatte rulla in till ett privilegierat fåtal med ”makt”.

Men idag, enligt sina egna förutsättningar, finns”systemet” inte längre.

Många av oss såg ”systemet” för vad det var. Många gjorde inte det. Många trodde inte att ”systemet” var ännu ett system. Många kommer snart att inse detta.

Oavsett, ifall avvecklingen av det gamla paradigmet blir påtagligt i våra samhällen, måste en psykologisk förändring ske inom oss alla. Det kan verka överväldigande, men vi människor har hanterat paradigmskifte tidigare; tänk på den psykologiska förändring som krävdes av den afroamerikanska slavrasen när systemet med ofrivillig träldom avskaffades… av det tyska folket när Berlinmuren föll 1989… av medborgarna i den dåvarande Sovjetunionen vid dess upplösning 1991… av det Egyptiska folket som undanröjde sin diktator 2011… och det Isländska folket som fängslade korrupta bankirer och politiker och reviderade sin konstitution 2012…

Denna typ av psykologisk revolution är inte ny. Men det medför många personliga utmaningar.

Detta är en tid för modiga människor och att DU visar mod. I avsaknad av en kontrollerande struktur måste vi alla ta kontroll över våra öden, och ödet för vår planet. Vi måste åter lära oss att göra personliga val och börja skapa den värld vi vill leva i.

Precis som nyblivna föräldrar, måste vi acceptera att livet inte kommer att vara detsamma som tidigare… och i avsaknad av en ”regelbok” måste vi anpassa våra instinkter och lära oss samarbeta på nya sätt… tillsammans.

Varför kan jag inte se förändringen??

Ha tålamod… du kommer att se det. Men först måste vi ta reda på hur OPPT förändrar landets lagar och hur det relaterar till oss.

Kommer det gamla aktiebolagssystemet att slå tillbaka? Naturligtvis! Företags-kontrollerade regeringar kommer att fortsätta som om ingenting har förändrats. Och om du fortfarande accepterar deras skuldslaverisystem, är jag säker på att ”Dåvarande Makthavarna” med glädje fortsätter att ta hand om dig!

Men låt dig inte luras: de vet vad som har hänt. De vet att de har likviderats. De vet att spelet är över. Det är nu internationell rätt.

Vi har friheten att fredligt vägra samarbeta med det gamla systemet. Det är dags att utöva denna frihet.

Om det verkar konstigt att de synliga ”regeringarna” fortfarande låtsas, kom ihåg… synliga regeringar är bolags-marionetter och hade egentligen inget att säga till om. Just nu vill de tidigare ägarna ha oss att tro att det är ”business as usual”. De har förlitat sig tungt på sekretess fram tills nu. De kommer att hyckla ända till slutet. Det är helt enkelt deras natur.

I en nylig intervju i Freedom Radio sade OPPT-förtroendeman Heather Ann Tucci-Jarraf följande, och det sammanfattar hur hon planerar att ta sig an denna fråga:

”För de som undrar hur OPPT tänker hantera deras åtgärder eller passivitet kan vi tydligt se att det är trollen och bestarna bakom ridån jag är ute efter… och de vet det. ‘
I evig kärlek och fred, med evig tacksamhet och nåd… Heather.”

Hantering av ”Det Gamla Systemets” gärningar mot dig

I och med upplösningen av skuld-/slaverisystemet upplöstes även all fiktiv skuld som du förment hade till detta system. Tänk ett tag på det!

För att underlätta din smidiga övergång ut ur det gamla systemet, måste du förstå vilken omedelbar lösning du kan använda mot ”gamla system”-åtgärder som för närvarande genomförs mot dig.

I två aktuella Wake Up World-artiklar diskuterade vi en pre-OPPT-metod som hävdar din auktoritet över systemet med bolagsregeringar (läs Del 1 & Del 2). Denna metod baserades på vetskapen om att (1) tidigare regeringar var företag, och (2) det åligger alla som hävdar legitim regeringsbefogenhet att bevisa detta.

Du kan se hur denna metod fungerar i verkliga livet i Scott Bartles dokumentär What the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the “Australian Government”

Den springande punkten i denna utmaning var följande:

”Du hävdar en fordran på mig, och jag är glad att uppfylla din begäran… men jag skulle vilja veta att jag arbetar med rätt personer. Visa mig att du representerar den sanna regering som konstituerades vid skapandet av detta land.”

I denna situation, när företagsregeringen som entitet misslyckades att demonstrera sin legitimitet, kan kontroll av samspelet beslutas av dig genom att du anför egna avtalsvillkor enligt vilka all växelverkan mellan dig och denna entitet fortsätter.

Metoden du använder för att utmana påstådda ”bolagsagenters” maktutövning (inklusive de som hävdar att de representerar regeringen) i en post-OPPT-värld är i huvudsak:

”Jag skulle gärna uppfylla din begäran… men i UCC-lagen finns det en registrering som fortfarande inte är motbevisad och som därmed har likviderat den entitet du påstår dig företräda. Du verkar nu med eget personligt ansvar. Var vänlig ge upp din fordran på mig. Om du väljer att fullfölja denna fordran igen, kommer eventuella framtida interaktioner mellan oss att ske enligt följande villkor…”

Eftersom agenten inte längre utgör en bolagsenhet, bör en Hövlig Tillkännagivelse (Courtesy Notice) ges till individen, inklusive de ”termer & villkor” under vilka du accepterar eventuella framtida interaktioner. Detta både informerar dem och ger dem möjlighet att återkalla sin olagliga fordran på dig. Om agenten inleder ytterligare kontakt med dig, utlöser han/hon ett personligt avtal med dig som bekräftar att han/hon accepterar de villkor du angivit.

Om en andra agent för företaget kontakter dig angående samma fordran, upprepar du processen med den individen. Kom ihåg att företag inte längre existerar. Du interagerar endast med andra individer.

Detaljerade riktlinjer för att skapa din egen Courtesy Notice och Villkor finns tillgängliga på www.oppt-in.com/documents. Där finns verktygen som DU behöver för att agera.

Allmänhetens medvetenhet om det nya paradigmet kommer att ta tid att manifestera i vårt samhälle. Tills konsekvenserna av OPPT blivit allmänt kända och accepterade inom gemenskapen, ha respekt för dem som inte redan vet. Konsekvenserna avtar så småningom, allteftersom individer vaknar upp till det nya paradigmet och helt enkelt upphör arbeta för tidigare företag. Men om du under tiden behöver ge en person en Courtesy Notice, respektera din egen kunskap och ta tillfället i akt att respektfullt informera dem. Representanter för före detta företag, banker och regeringar är precis som du och jag; de var också slavar åt samma system. De vet bara inte sanningen ännu, det är allt.

När det gäller ”legala” mellanhavanden är det olämpligt att presentera en Courtesy Notice med Termer & Villkor till en (före detta) polis som haffar dig på gatan. Återigen, de är precis som resten av oss… och troligen arresterar de dig och ”anklagar” dig om du närmar dig dem på det sättet. Tills allmänhetens medvetenhet sjunkit in, rekommenderar jag att du fogar dig efter den marknära tjänstemannen, och sedan ger dem en Courtesy Notice via fax, e-post, rekommenderad post… eller även leverera den personligen.

Om det eskalerar till en domstol, meddela polisdomaren/domaren (eller liknande) på samma sätt innan du kallas till domstolen. Jag rekommenderar inte att du sätter en domare på plats genom att förse honom/henne med Termer & Villkor i domstol. Om du är respektfull och tillåter dem att läsa Courtesy Notice privat innan utfrågningen, uppnår du ett bättre resultat för alla inblandade personer i denna interaktion.

Kom ihåg: Processen för utfärdande av Courtesy Notices är lika mycket en lärdom för dem som betjänas som den är ett botemedel för din situation. Samarbete mellan individer är nyckeln till manifestation av det nya paradigmet i vårt samhälle. I frånvaro av företagskontrollerad mediebevakning av detta ämne, kommer allmänhetens medvetenhet om OPPT endast att ske genom respektfullt informationsutbyte inom våra samfund och sociala nätverk.

Vi är ju ”Ett folk, skapat av Skaparen”.

Vilka mekanismer tillhandahålls under OPPT?

Med den legala upplösningen av systemet med företags-regeringar sker även en upplösning av mångfalden lagar och förordningar som skapades inom dess rättsliga och administrativa ramar. Som förmånstagare av OPPT gäller endast UCC, allmän lag och sedvanerätt.

Allmän lag är i huvudsak den övergripande principen för att styra beteende mellan varelser. Sedvanerätt uttrycks som: ”den fria viljan tillåts förutom där den står i strid med en annan varelses fria vilja”. Detta är grundläggande inom ramen för OPPT.

Allmän lagstiftning hänvisar till lagar av prejudikat som utvecklats genom beslut av domstolar och liknande tribunaler under årtusenden. Allmän lag fungerar enligt principen att det är orättvist att behandla samma fakta olika vid olika tillfällen och enligt principen om ”skada ingen, orsaka ingen förlust”.

För att underlätta vår övergång till post-OPPT-världen, skapade förtroendemännen ett nytt legalt ramverk – baserat på Universell och Allmän lag – som gör det möjligt att bygga en ny värld och som även möjliggör avveckling av det gamla systemet.

Vem som helst, men särskilt befintlig militär personal vars eder har upphävts genom avveckling av bolaget de arbetade för, kan ”medvetet, villigt och avsiktligt edsvärja sig” till OPPT ”som offentliganställda… för att skydda och tjäna Skaparens folk”.

Offentliga tjänstemän som väljer att edsvärja sig till OPPT är:

 • ”Auktoriserade och beordrade att skydda och bevara liv och lem” för alla människor
 • Auktoriserade att ”ta i förvar alla… representanter och tjänstemän… som äger, driver, idkar medhjälp till privata penningsystem… legala tvångssystem… [och] som arbetar med slaverisystem”.
 • Auktoriserade att ”annullera alla privata system för penningtvätt, spårning, transferering, utfärdande, insamling, rättsligt tvång”.
 • ”Bemyndigas skönsmässig bedömning… att använda alla tillgängliga medel, kraft och strategier… för att slutföra denna order”.

Villig militär personal har i själva verket laglig uppbackning att överge den företags-kontrollerade militären, edsvärja sig till OPPT och att aktivt bidra till återtagande av Folkets tillgångar.

Och enligt min uppfattning av den mänskliga naturen, kommer ett ökande antal befattningshavare med glädje att acceptera dessa ”order”!

Men… detta beslut om ”verkställighet” innebär inte att offentliga tjänstemän kommer att arrestera första bästa agent som ringer dig angående ditt förfallna kreditkort. Det är vars och ens skyldighet – som Skapad varelse – att hjälpa andra medmänniskor att förstå denna förändring, genom att informera dem och förse dem med Courtesy Notices. ”Verkställighetsbeslutet” avser ägarna av den avvecklade företags-regeringen; de som utgör 1%.

Folkets stödcentra

”Samhällstjänst” var helt klart inte drivkraften för de tidigare ägarna av ”systemet”. Trots det fullgjorde deras företag vissa nödvändiga funktioner för offentligt stöd, t.ex. polis och folkhälsovård… oaktat i hopp om att vi inte skulle märka att de var företag!

Så vilken samhällsservice erbjuder OPPT?

Creator’s Value Asset Centres (eller CVAC’s) är biståndsmekanismer för att stödja och tjäna mänskligheten, Jordens förvaltare. De utgör ett sammankopplande nätverk för understöd av hela planeten, och drivs av edsvurna offentliga tjänstemän vilka agerar med fullt ansvar dygnet runt. De bildar en enkel organisation för förvaltning och administration, som täcker 8 funktionella verksamheter:

 1. Kunskapssystem
 2. Kommunikation
 3. Resor
 4. Medinflytande
 5. Skydd & fredsbevarande
 6. Trovärdighet
 7. Finanser*
 8. Återställande av äganderätt*

* Övergångsperiod för att återerövra resurser, infrastruktur och Folkets rikedom från gäldenären, enligt OPPT’s villkor.

Varje tidigare nation på jorden har en CVAC-sektion reserverad, med undantag av Vatikanen. Varje CVAC-sektion kommer att administrera samma tjänster och fungera på samma sätt som CVAC-sektionerna i andra regioner. Varenda människa på jorden kommer att stödjas av alla CVAC-nav, och alla människor kommer att ha tillgång till samma resurser och nätverksstöd.

Varje förvaltningsområde för CVAC drivs av ett Lokalråd och leds av en förtroendeman, vars främsta uppgift är att samordna och underlätta för Folket att fatta beslut och lösa problem. Strukturen möjliggör även att extra sub-CVAC’s skapas för nya omständigheter eller initiativ, förutsatt att deras funktion är till nytta för alla varelser och inte undergräver rätten till andras fria vilja.

I en intervju på The CrowHouse den 15 februari 2013, beskrev OPPT-förvaltare Heather Tucci-Jarraf CVAC-strukturen som ”en säker och bevakad plats för dig att vara och göra som du vill… bara du inte skadar någon annan”.

Våra möjligheter är bokstavligen gränslösa!

Enligt definition, utgör CVAC-systemet motsatsen till de korrupta bolags-verktyg som vi tidigare benämnt ”Regeringar”. Trovärdighet, mätbarhet och öppenhet utgör hörnstenarna i CVAC-systemet. CVAC’s kommer att tillhandahålla en plattform för oss att förenkla och samordna lagar för alla, och garantera att allas behov är uppfyllda. De förebygger kränkning av den fria viljan ”för allt liv” och garanterar att ”bevara och skydda alla skapelser, värde och tillgångar”. Förtroendemän och rådsmedlemmar kommer att avkrävas 3 månaders förlängning för sina edsvurna roller, vilket säkerställer att offentliga tjänstemän hela tiden förblir ansvariga inför ”Folket”.

Av dessa skäl utgör CVAC’s grunden för en ny typ av styrning. Systemet gagnar nu oss och inte tvärtom. Och med ökad medvetenhet och folkets stöd, blir dess första uppgift att eliminera den gamla sammansvärjningen.

Dokumentation om konstruktion och villkor för CVAC’s finns på www.peoplestrust1776.org. Ytterligare information kommer att publiceras snart.

Fortsätta framåt som ”Ett folk”

OPPT representerar ett omfattande paradigmskifte. Det frambringar en strukturell förändring som möjliggör en sedan länge behövlig energiförändring.

OPPT bejakar vår frihet som Skaparens varelser i all evighet. Och korrigerar enligt lag obalanser såsom fattigdom, orättvisor och osäkerhet. Det är en plattform som garanterar att vi alla kan uppleva underverken och resurserna på vår planet. Och genom att avlägsna fasaden på företagsenheter och det löjliga regelverk som skyddade gärningsmännen, kommer vi energiskt att återknyta kontakten med varandra. Som varelser. Med fullt ansvar. Var och en med eget kapital. Som vi är. FRIA!

Vi befinner oss i en period av omfattande social, politisk och andlig förvandling.

Personligen känns denna övergång lite som att befinna sig mellan världar. Det systematiska ramverk som kontrollerade våra liv för så lång tid har avvecklats, men förändringen har ännu inte manifesterats i sin helhet i den fysiska världen omkring oss.

Processen att reformera tidigare företag till världsomspännande kooperativ kommer utan tvekan att ta tid, men vi har redan laglig befogenhet att förkasta det gamla systemet. Och ännu har inte det systemet slutat låtsas vara genuint.

Vi har dessutom många beslut att fatta! Vad ska vi välja att VARA och GÖRA i den nya världen? Vilka möjligheter kommer vi att skapa med CVAC-systemet? Och realistiskt, vad skall vi göra med ”Dåvarande makthavare”?

För nu är det varje människas skyldighet att förverkliga OPPT i våra dagliga liv, och dessutom att hjälpa andra att förstå och integrera det i deras liv.

Frihet är inte gratis. Den kommer med ansvar.

Förändring börjar med dig.

Göra rätt sak nu.

Ta ditt ansvar.

Sprid ordet

OPPT IN

VI ÄR FRIA!

Besök den nya OPPT-sidan på Wake Up World!

 • Läs andra artiklar om OPPT
 • Lyssna på radioprogram om OPPT
 • Anslut dig till OPPT sociala mediegrupper
 • Besök andra webbplatser som stöder OPPT
 • Lokalisera OPPT-dokumentation, pressmeddelanden och annat material

Relaterade artiklar:

Om författaren

Andy Whiteley är en av grundarna av Wake Up World och en av Skaparens varelser.

Speciellt tack till Chris Hales, Ken & Scott Bartle, Lisa Harrison, och Ryan & Lea Mullins för deras ovärderliga insatser.

Respekt och tacksamhet till förvaltarna av OPPT.

Fred och kärlek till Folket skapat av Skaparen, och till varje annan person i alla existenser.

JAG ÄR FRI!!!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: